nyheter

For tiden har selskapet fullført det relevante arbeidet med fase II klinisk forskning og forberedelse av fase III klinisk utprøving av Albenatide-injeksjon. I henhold til de foreløpige resultatene av kliniske studier og krav til godkjenning av kliniske studier av Albenatide-injeksjon, kombinert med den faktiske situasjonen til selskapet, mener selskapet at det allerede har forutsetningene for å starte den kliniske fase III-prøven og bestemmer seg for å starte den fase III kliniske studien .
Albenatide er et klasse 1.1 medikament for behandling av type II diabetes. Det er et langtidsvirkende GLP-1 reseptoragonistpreparat som kan injiseres en gang i uken, noe som forbedrer pasientens etterlevelse av medisiner.
dgfshgdf (6)
Selskapet gjennomførte den fase I kliniske studien av Albenatide-injeksjon ved First Hospital of Jilin University, og den kliniske studien av Albenatide injeksjon fase II ved 28 sykehus inkludert Peking University People's Hospital. Etter at den kliniske fase II-studien av Albenatide Injection ble fullført 7. juni 2019, foretok selskapet påfølgende statistisk analyse og sortering av relevante forskningsdata. Til nå har selskapet fullført fase II klinisk forskning relatert til Albenatide-injeksjon. Resultatene fra den kliniske fase II-studien med Albenatide-injeksjon viste at hovedendepunktet for den kliniske fase II-studien var nådd.
dgfshgdf (8)


Posttid: Jul-20-2020